• Betalen in termijnen mogelijk
  • Kostenloze toezending
  • Persoonlijke aandacht
webwinkelkeur
9.6
|
449 reviews

Werkgever mag een gouden sieraad schenken aan werknemer

Home / Werkgever mag een gouden sieraad schenken aan werknemer
Werkgever mag een gouden sieraad schenken aan werknemer

Als werkgever een gouden sieraad schenken

Het schenken van een gouden sieraad aan een medewerker kan een prachtig gebaar zijn om waardering uit te drukken. Maar er zijn verschillende overwegingen waarmee u rekening moet houden: Belasting: In veel landen kan een geschenk aan een werknemer als een vorm van inkomen worden beschouwd en daarom belastbaar zijn. In Nederland bijvoorbeeld vallen geschenken van de werkgever aan de werknemer onder de zogenoemde 'werkkostenregeling' (WKR). Hiermee kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U moet echter rekening houden met een vrije ruimte, en geschenken die deze ruimte overschrijden kunnen worden belast.

De werkkostenregeling (WKR) is een specifieke Nederlandse regelgeving die de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen van werkgevers aan werknemers regelt. Het heeft directe invloed op het schenken van cadeaus zoals gouden sieraden. Hier volgt een diepgaandere uitleg over de WKR in relatie tot het schenken van een gouden sieraad:

  1. Vrije Ruimte: Onder de WKR mogen werkgevers tot een bepaald percentage van de totale fiscale loonsom (de 'vrije ruimte') onbelast vergoedingen geven aan hun werknemers. Voor zover de totale waarde van deze vergoedingen binnen deze vrije ruimte blijft, hoeft er geen loonbelasting over betaald te worden. Mocht het totaalbedrag van de vergoedingen de vrije ruimte overschrijden, dan moet de werkgever over het meerdere een eindheffing betalen.
  2. Waardering van het sieraad: Het is belangrijk om de waarde van het gouden sieraad correct te bepalen. Deze waarde zal worden meegerekend in het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR.
  3. Overige vergoedingen: Denk ook aan de andere vergoedingen en verstrekkingen die u in hetzelfde kalenderjaar aan uw werknemers hebt gegeven of van plan bent te geven. Al deze vergoedingen samen moeten onder de vrije ruimte blijven om belastingheffing te voorkomen.
  4. Nihilwaarderingen: Bepaalde zaken worden op nihil gewaardeerd en hebben daardoor geen invloed op de vrije ruimte. Voorbeelden hiervan zijn werkkleding, voorzieningen op de werkplek en consumpties op de werkplek. Een gouden sieraad valt hier echter niet onder.
  5. Gerichte vrijstellingen: Bepaalde zaken zijn vrijgesteld van belasting en tellen niet mee voor de vrije ruimte, zoals reiskostenvergoeding en studiekosten. Het is belangrijk om te beseffen dat deze gerichte vrijstellingen buiten de vrije ruimte worden gehouden, terwijl een sieraad binnen de vrije ruimte valt.
  6. Eindheffing: Als de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever een eindheffing verschuldigd van 80% over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt. Het is dus cruciaal om goed te monitoren dat de vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte niet overschrijden, of om bereid te zijn deze belasting te betalen als dat wel gebeurt.

Het is altijd aan te raden om bij het geven van een kostbaar geschenk zoals een gouden sieraad de hulp in te roepen van een financieel adviseur of accountant die bekend is met de WKR en de specifieke omstandigheden van uw bedrijf.

Zorg ervoor dat uw intenties zuiver zijn en dat het geschenk wordt gegeven vanuit een oprechte waardering voor de medewerker, en niet om andere redenen of bijbedoelingen. Het belangrijkste is dat het geschenk oprecht en doordacht is, en wordt gewaardeerd door de ontvanger.

Dit schrijft de belastingdienst zelf over dit onderwerp:

Vergoeding uitkeren via werkkostenregeling (WKR)

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voorwaarde is wel dat die vergoeding gebruikelijk is. Dit wil zeggen dat de vergoeding niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden normaal is. Vergoedingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. Onder de € 2.400 geldt de regel dat je niet meer dan 30% mag afwijken van wat normaal is, dus niet.

Vergoeding zonder loonbelasting keert u uit via de vrije ruimte

Werkgevers mogen een percentage van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor hun werknemers. Dat is de vrije ruimte. Over het bedrag dat in de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Een netto vergoeding via de vrije ruimte wordt door UWV bij de berekening van een uitkering niet meegenomen. Zodat de vergoeding niet wordt verrekend met de uitkering. Als er nog vrije ruimte over is, kost het u als werkgever verder niets. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan bent u als werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. De hoogte van de vrije ruimte in de werkkostenregeling kan jaarlijks wijzigen.

      29-08-2023 10:08